HOME
INDEX

245     Frövi - Örebro C

FÖREGÅENDE
LISTA
Frövi - Ervalla - (Hovsta) - (Örebro C)
NÄSTA


Karta nr 247

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Fv Frövi v 249.6 42 1856.03.05 33)
Fvb Frövibro h 248.4 42
Nys Nybyslätt v 246.9 38
Avd Avdala h 244.2 36 1918.01.15 33)
Er Ervalla h 240.1 36 1856.03.05 33)
Dylta 1856.03.05 34)
Db Dylta bruk 236.5 44 1856.03.05 33) 34)
Dyltabruk v 236.5 44
Dms Damsäter v 235.5 42
Kvp Kvinnerstatorp v 234.7 41
Axb Axberg 233
Hsa (Hovsta) 231.9 37
Hf Hofsta 231.9 36
Yx Yxstaby v 230.4 33
Lån Lillån v 228.5 30 1897. 33) 67) 250)
Gryt
Ör (Örebro C) v 224.2 28

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
67) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
250)Hette före 1914 Gryt

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-03-13 Rolf Sten