HOME
INDEX

230     Brintbodarne - Malung

FÖREGÅENDE
LISTA
(Brintbodarne) - Malung
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringBrb (Brintbodarne) h 172,900 251 1891-11-01 stn, T hlp 1948-07-01, I hlp 1952, † 1969-09-01; ansl Mora - Vänerns Järnväg
Ldn Löderån 179,700 342 1909 hlp, † 1934-09-05; småbana Löderåns torv
Öjg Öje grusgrop 188,700 297 1894 grp, BI ~1935; fd Öje Ö
Öje Öje h 189,500 299 1892-09-15stn, † 1934-09-05
Tn Tyngen h 193,600 298 ~1898 hp, hlp ~1910, † 1934-09-05
Ml/Mlg Malung h 200,600 302 1892-09-15 stn, † G 2001-01-07; hamnspår; PS

 

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Grafisk tidtabell nr 121

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Kompletterad: Rolf Sten 2015-06-06