HOME
INDEX

173     Ånge - Ångebyn

FÖREGÅENDE
LISTA
Ånge - (Ångebyn)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Noteringåg Ånge 484,270 168 1878-10-01

stn; ansl Norrländska tvärbanan (Mittbanan); spår till Ånge gbg (östra änden); FS

åggb ånge godsbangård 484,200 170 1943

bgd, ts+rbg 1962; I utbruten ur Ånge stn; IS

ågy (Ångebyn) 482,100 1995-10-17

fp; ansl spår till Ånge gbg; triangelspår; IS

Mdl (Moradal) 491,700 232 1955

ts; ansl spår till Ånge gbg (västra änden) och Ovansjö 

Källor och referenser
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
Km 484,3 via Ångebyn (gamla sträckningen). Km 486,5 i nya sträckningen öppnad 1942-12-12
Mer om Norra stambanan finner du här! (öppnas i nytt fönster)

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 / Benny Nilsson  Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-16 Rolf Sten