HOME
INDEX

162     Rosersberg - Märsta

FÖREGÅENDE
LISTA
(Rosersberg) - Arlanda - (Myrbacken) "Arlandabanan"
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringSkby Skavstaby 27,700 9 1994-05-29 avx, fp; ansl Norra stambanan (Ostkustbanan); IS
      29,000     under Norra stambanan (Ostkustbanan) port ~103 m, Skavstaby västra spåret
  Rosersberg   30,000   1999 port 413 m under motorväg E4; dsp
Bvr Blackvreten 34,500 1999-11-25 ts; fjärrstyrd från Stockholm C; IS
  Arlandatunneln   36,700     tunnel 5083 m 1999; södra tunnelmynningen; dsp
Arne Arlanda nedre 36,900 13 1999-11-25 fp; tillhör Blackvretens ställverk; IS
  port   37,600   1999 spår mot Arlanda N passerar inne i berget
Arnc Arlanda C 39,100 7 2000-01-10 stn; tillhör Blackvretens ställverk; PS
  Arlandatunneln   41,800   1999 tunnel 5083 m; norra tunnelmynningen; dsp
      43,000      lmk km 42,962 = 143,000
Myn (Myrbacken) 44,900 32 förbindelsepunkt  Norra stambanan/(Ostkustbanan); inom Myrbacken stn
 Delsträcka : Spår till Arlanda N
Arne  Arlanda nedre   36,900 13    se ovan
  Arlanda Express 1   37,000   1999 tunnel 2690 m; ansl Arlanda nedre–Arlanda S–Arlanda N
  bro i berg   37,600   1999 bro , passerar över huvudspåren inne i berget
  Arlanda Express 2   38,100   1999 tunnel 450 m; ansl Arlandatunneln–Arlanda S
Arns Arlanda S 38,700 3 1999-11-25 stn; tillhör Blackvretens ställverk; PS
Arnn Arlanda N 39,300 5 1999-11-25 stn; tillhör Blackvretens ställverk; PS
  spårslut   39,700   1999 i tunnel under terminal 5

 

Arlandabanan

Liksom Sverige internationellt sett var sent ute med att bygga järnvägar hann tolv europeiska länder före med banor eller stationer som har anknytning till flygplatser. Därmed har vi emellertid kunnat dra lärdomar och Arlandabanan är en väl fungerande anläggning, men den valda bygg- och upplåtelseformen har bidragit till att dess fulla kapacitet ännu inte utnyttjas, trots att den trafikeras av både frekventa flygtåg och av tåg som omleds från Ostkustbanan

Koncession: 1995-07-03–2040 Stockholm–Arlanda (avser egentligen ensamrätt)

Längd
19 km

Ägare
2004-01-15 köptes A-Train av australiska Macquarie Bank

Förvaltningsort
Stockholm

Trafikförändringar
- 1999-11-25 *Skavstaby–Arlanda N, 12 km, persontrafik
- 2000-01-10 *Arlanda nedre–Myrbacken, 9 km, persontrafik

Trafik
a) A-Trains tåg Stockholm C–Arlanda N betjänar enbart Arlanda flygplats
b) Genomgående tåg på Norrland/Dalarna trafikerar Skavstaby–Arlanda C–Myrbacken
c) Ingen godstrafik förekommer
d) Planerad trafikstart 1999-08-20 fick uppskjutas på grund av tekniska problem

Elektrifiering Ursprunglig

Dubbelspår Ursprungligt

Fjärrblockering Ursprunglig; Stockholm, inklusive Arlanda ställverksområde

ATC Ursprunglig

Nollpunkt Stockholm via Skavstaby

Anmärkning
a) Tillkommen enligt affärsidén BOT, Build, Operate, Transfer. Byggande och trafik lades ut i anbudstävlan som 1994 vanns av ett svensk-engelskt konsortium med NCC, Alstom och John Mowlem Construction
b) Arlandaområdets signaler är märkta med den gemensamma signaturen Arn, liknande flygets signatur ARN. Ett parallellfall är Öresundsbanans danska del (Kastrup) med signaturerna Cph/CPH
litteratur Olle Andersson, ”Från Skavstaby till Myrbacken”, Tåg 6/1998

 

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009


 

 


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson /  Kjell Byström
Uppdaterad 2022-01-13 Rolf Sten