HOME
INDEX

129     Mora - Vansbro

FÖREGÅENDE
LISTA
(Mora) - Brintbodarne - Vansbro
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringMra (Mora) h 220,667 167 1891-11-01 stn; hamnspår; FS
Msa/Mras (Morastrand) 219,600 164 1940 sto, hpr 1943, † P ~1947 (Älvdalsbanan), hpr 1953, † 1969-09-01 (Vansbrobanan), hp 1994-01-09, hst 1994-06-12; ansl MEJ; <1943 Mora busstation
  skiljeväxel   219,400   1970t till MEJ, inom Mora stn
Sxn Saxviken 219,000 169 1893 lp, T infogad i Mora stn ~1960
Mrai Mora kommuns industriområde 218,450 175 ~1958 Mora kommuns  ssp ; fd Mora industriområde, Mora kommuns
industriområde (Mrai) industrispår; särskild fraktberäkning; GL
Mrai Mora industriområde 218,450 175 ~1958 Mora kommuns  ssp ; fd Mora industriområde, Mora kommuns
industriområde (Mrai) industrispår; särskild fraktberäkning; GL
Wibe Wibe 216,895 192   ssp; särskild fraktberäkning; GL
Lom Lomsmyren 216,200 190 1970-05-31 lp, särskild fraktberäkning; virkesterminal; GL
Nvka Norra Vika h 211,700 187 1944 hpr, † 1969-09-01
Vika Vika v     210,2 Vika (Vi/Vka) 189 stn 1891-11-01, hlp 1965, lp 1969-09-01, U 1994-12, †2000-06-13; IL
Vikarbyn    
Rå/Rån Ryssån h 203,600 211 1894 lp, hlp ~1920, lp 1944, † 1955
Sis Siljansfors h 200,900 237 1945-09-10 hp, † 1969-09-01
Vm/Vmo Vimo h 193,700 289 1891-11-01 stn, hlp 1959-09-01, † 1969-09-01
Kät grp Kättbo grusgrop   192,100 284   grp, BI; fd Vimo grusgrop;
Vms Vimosågen 191,100 282 1939-05-15 hlp 1898, hp b1960t, † 1969-09-01
Kbo/Kät Kättbo v 191,100 282 1898 hlp
G/Gva Gävunda v 181,700 268 1891-11-01 stn, † 1969-09-01; hamnspår
Gäfvunda    
B/Brb Brintbodarne h 172,900 251 1891-11-01 stn, T hlp 1948-07-01, I hlp 1952, † 1969-09-01; ansl Brintbodarne–Limedsforsen
Bjbn Björkbäcken 167,500 249 1955 hpr, † 1969-09-01
Rdbn Rämyrbaden v 165,300 248 1944 hp , † 1969-09-01
Van Van v 163,300 248 1891-11-01 hlp, I stn ~1910, I hlp ~1920, T hp 1964-01-01, I hp 1964, † 1969-09-01
Efs grp Eriksfors grusgrop   160,300 243   grp, BI; fd Eriksfors
Stoppställe 155,629 240   sto, U
Dlsg Dalasågen 152,100 239 1944 hpr, † 1969-09-01
Vob Vansbro bruk 151,500 239 b1900t lp, † 1955; fd Vansbrobruk
  SJ impregneringsverk   151,300 239 ~1953 ssp
  Dalasågen   151,300 239 1970 ssp; trätågsterminal; särskild fraktberäkning; GÖ
  Vanån   151,100 239   bro 80 m
Va/Vo Vansbro h 150,000 239 1890-11-01 stn; FS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad: Rolf Sten 2015-05-30