HOME
INDEX

121     Duved - Storlien gränsen

FÖREGÅENDE
LISTA
(Duved) - Storlien gränsen
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringDu (Duved) h 699,866 384 1881-10-17 stn, † G 1974-06-17; PS
  Forssaforsen   700,700     bro 110 m
Kvån Kvarnån v 702,200 396 1938 hpr, † m1940t, sto ~1955, U 1961
Sudt Sundet h 703,100 399 1947 hp 1947-06-09, † 1986-06-10
Sdvl Sundsvallen h 703,100 399 1936 hpr
Sätä Sätteränget h 708,000 462 1947-06-09 hpr, † 1961-05-28
Rnbg Rännberg h 708,000 462 1935 hpr
Rlån Rullån h 709,600 488 1937 hpr, † m1940t, sto ~1955, U 1967-05-28
  Böle grusgrop   711,300 507 1917 grp, BI
Böle Böle h 711,400 508 1935 hpr, † 1946
  Fanbergets grusgrop   712,000 508 1895 grp, BI
Gs Gevsjön h 712,738 506 1882-08-01 hlp, stn 1895, T hlp 1960-03-01, †G 1960t, I hp 1972-05-24, I hps 1977-11-16, † 1986-06-01, BI 2000
Gs Gefsjön 712,738 506   hlp
  Tångböle älv   716,500     bro 100 m
Tgbr

Tångbölebron

h 716,600 510 1935 hpr, † 1947
Tåö Tångböle 717,000 517 1949 hp, † 1986-06-01
Tåö Tångböle v 718,000 527 1933-05-15 hp; flyttad 1949
Vlms Vallmossan h 719,600 526 1947-06-09 hp, † 1967-05-28
Kyn Kylån h 719,600 526 1942-06-15 hpr
Björkbäcken 719,600 526 1935 hpr
Lavn Landverksvägen h 722,500 544 1942-06-15 hpr, †1946
Åsen 722,500 544 1935 hpr
Ån/Ånn Ånn h 723,583 537 1881-10-17 stn, † G, *G 1972-05-28, † G 1972-11-01; PS
  Ånns dytag   724,000 537   ssp, BI
Klvg Klockavägen 724,900 535 1935 hpr, † 1946
Klka Klocka h 727,000 544 1935 hpr, † 1966-05-22
Tmkj Timmerkojan h 728,700 548 1935 hpr, † 1966-05-22
Åay Åsabyn 731,800 564 1947-06-09 hpr, † 1967-05-28
Åsan Åsan h 731,800 564 1935 hpr
  Åsans grusgrop   732,000 564 1917 grp, BI
Åay Åsabyn   732,900 563 1986-07-14 ssp, BI 2001-10-30; makadamverk
Ens Enafors v 735,022 553 1881-10-17 stn, † 2009-01-01; PS
Sstg Snasastugan v 739,500 581 1947-06-09 hpr, † 1986-06-01
Fh

Fridhem

h 739,800 583 1881 hp, † m1920t
  Visjöån   741,500   1902 kbr  16 m, enbart spårbro ~1924; för materialväg
  Visjö   741,900 594 <1885 sto, U; privatägt
Vin Visjön v 742,000 594 1897 hp, † m1920t, hpr 1935, † 1986-06-01
  Högsta punkten   ~746,900 601   Högsta punkten på Sveriges Järnvägar 601 meter över havet
Str Storlien h 747,900 592 1881-10-17 stn, †G 1997-06-09; ansl NSB; PS
  Snögalleri nr 1   749,500   <1925  ~200 m, BI ~1960
Bjn Brudslöjan 749,600 588 1935 hp, † 1957
  Snögalleri nr 2       1880t BI <1960
  Snögalleri nr 3       1880t BI <1960
  Snögalleri nr 4       1880t BI <1960
  Snögalleri nr 5       1880t BI <1960
  Gräns Sverige/Norge   751,800 557   Jernbaneverket km 102,230
       

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Grafisk tidtabell nr 155
 
Övrig information
Tångböle och Tångbölebron förekom samtidigt 1931--1934--1945-1946

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-19 Rolf Sten