HOME
INDEX

117     Östersund C - Järpen

FÖREGÅENDE
LISTA
(Östersund C) - (Östersund V) - Järpen
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringÖs (Östersund C) h 585,946 296 1879-11-01 stn; <1926-05-15 och 1972–1992-06-09 Östersund; FS
Ösv/Ösvi (Östersund V) v 586,955 296  hp 1992-06-09, hst 1994-06-12; (inom Östersund C stn) signaturbyte för Inlandsbanan 1997-06-09 av datatekniska skäl; ansl Inlandsbanan; PH
Ösv (Östersund V)   586,955 296 1887 hp, † 1967-05-28; ansl Inlandsbanan
      587,100      grenväxel <1992, mot Inlandsbanan
  Lugnvik   588,800 305   se Inlandsbanan bandel 051
Säm Säm h 593,400 304 1910 hp, † 1961-05-28
Sem 593,400 304 1887 hp,
Fhsk Folkhögskolan v 596,2 315 1938 hpr, † 1971-05-23
Täng/Tg Täng h 597,200 315 1882-07-22 stn, T hlp 1936-05-15, T hp 1967-05-28, I hps 1974-05-13, †1 986-06-01, BI 1994-04-26
Åssjö  
Sdst Sandnässtugan v 602,500 1938 hpr, † 1961
Ds Dvärsätt v 604,5 304 1883-08-01 hp, hlp ~1950, hp ~1957, † 1967-05-28
Hmfs Hissmofors v 606,5 296 1996-05-231938 ssp ; I utbrutet ur Krokom stn, T räknas godstrafikalt till Krokom; GL
Hmfs Hissmofors   606,500 296  hpr, † 1966-05-02
  Hissmofors   606,700 296 1896 lp, †~1918; spåret inlett till Krokom stn
   Indalsälven   607,000    Krokom bro 172 m
Krm Krokom v 607,326 297   610,3 Krokom (Ko, Krm) 297 stn 1882-07-22, I hp
1996-10-01; T godstrafikalt for- mellt kvar som adresstation för Hissmofors ssp; PH
Kroj Krokom OJ 610,300 316 1990-06-05 ssp, lp 1991-04-01, I infogad i Storflon stn 1996-10-28; OJ = omlastningsplats järnväg (i anslutning till systemupplägg med skogsbil); GL
Sfn Storflon 611,600 314   avx 1996-08-26, ts 1996-10-28; IS
Kvlö Kvarnlösa h 612,500 312 1938 hpr, U 1967-05-28
Stoppställe 614,100 309 1954 Nybo  sto, U 1966-05-22
Nälden v 618,063 304 1881-12-12 stn, † G  1997-06-09, I hps 1999, †2000-06-13; IS
Vpn Vaplan h 621,000 310 1929 hp, hlp 1930t, 1960: sidospåret kvar men plattformen flyttad, T lp 1971-05-23, † 1977-04-01, BI 1977
Vpn Vaplan   621,100 310 1960t hp, † 1971-05-23; plattformen flyttad hit
Stoppställe 623,400 305 1954 sto, U 1966-05-22
Y/Ytå Ytterån h 624,345 298 1881-12-12 stn, †G
1976-05-30, I hps 1979-03, I hp 1995-05-18, †1995-06-12
Åse Åsestugan h 628,800 330 1931 hlp, lp 1967-05-28, † 1970-08-01, BI 1970
Stoppställe 630,5 312 1954 sto, U 1961-05-28
Tåv Trångsviken v 633,373 296  633,4 Trångsviken (Tå, Tåv) 296 stn 1881-10-71,
†G 1998-06-08, †2000-06-13; IS
  Rödningsberg   634,600 296 1881 lp, † 1931; <1882 Rödnings bergsviken
Röbg Rönningsberg h 635,100 299 1947-06-09 hpr, † 1967-05-28;
Rdbg Rödningsberg 635,100 299 ~1938 hpr
  Kluks dytag   638,100 346  ssp, BI
Mly Mällby v 640,400 344 1905-09-07 lp, hlp 1920t, hp 1962, † 1966-05-22
Ma Mattmar v 644,092 309 1881-10-17 stn, I hlp 1980, T hp 1993-04-01, † 1999-06-14; IL
Stoppställe 647,100 307 1954 Ockeberget  sto, U 1957-06-02
Ocn Ockesjön 647,900 309 1902 lp, † 1920
Oc Ocke h 648,600 306 1882-03-23 hlp, hp 1966, † 1967-05-28
Äfs Äggfors 651,826 307 1914-10-01 lp, hlp 1951-06-15 lp 1967-05651,8-28, † 2009-01-01; IL
Mi Mörsil h 654,876 329 1881-10-17 stn, †G 1974-06-17, † 2000-06-13; fd Mörsill; IS
Liäg Litsänget h 657,600 329 1947-06-09 hp , † 1967-05-28
Upld Uppland v 658,500 327 1937 hpr, † 1947-06-09
Stng Strandgården h 662,500 322 1947-06-09 hp, †1 966-05-22
Stnd Strand v 662,500 322 1936 hp
Jpn Järpen h 665,316 324 1910 stn
  Hjerpen 665,316 324 1881-10-17 stn, † G 1997-06-09; PS
Tfv

(Tegefors verk)

  +2,000    lp, † 1971-10-01; <~1930 Tegefors bruk. Sidospår från Järpen

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Grafisk tidtabell nr 165
Grafisk tidtabell nr 166
Grafisk tidtabell nr 167
Grafisk tidtabell nr 168
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-12 Rolf