HOME
INDEX

086     Långsele - Nyland

FÖREGÅENDE
LISTA
(Långsele) - Nyland
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringLn (Långsele) v 530,5 104 1886-10-01
  Stoppställe   529,1     sto 1961, †1967-05-28; skolelever
Hjkv Hjälta kraftverk 529,0 96 945

sipl , namn- och signatursatt 1946, ssp 1959-05-31 (formell omklassificering), namnet slopat 1961, BI 1995-02-13

Nssf Nässeforsen h 528,8 97 1945 hpr, †1967-05-28
Hta Hjälta v 525,9 86   hp, †1960-05-29
Hjelta 525,9 86 1888 
  Signalplats   525,3 79 1956 sipl, BI 1959-05-31; för kontroll av växel Hjältakrossen (formell omklassificering)
Hjfs Hjältaforsen 524,7 76 1939 hpr, †159-05-31, sto 1961, †1967-05-28; skolelever
  Hjältakrossen   523,3 80 1956 ssp, formell omklassificering 1959-05-31, BI 1972-01-04
Ler Lerkällan 523,2 73 1951 stn, hpr 1963, †1967-05-28, BI 1968; ej godstrafik
Gvåg Granvåg v 521,4 65 1936 hpr, †1967-05-28
Sät Skärvsta 518,8 39 1959 status obekant, BI 1960
  Signalplats   518,6 37 ~1953 sipl, A 1959-05-31
Stoppställe 518,4 35 1963 sto, †1967-05-28; skolelever
Stå Sollefteå 516,7 27 1886-10-01

stn, †G 1993-06-13, †2001-06-17; hamnspår, Djupön; IS

  Signalplats   515,2   1958 Signal E sipl, A 1959-05-31; endast för sydgående tåg
Signalplats 514,7 1958

Signal F sipl, A 1959-05-31; endast för nordgående tåg

Ögd Övergård h 513,9 48  1967-05-28 lp, †1993-06- 13; ursprungligen säsongpersontrafik; IL
Öfvergård 513,9 48 1913 stn, hlp 1932
Sollefteå läger 513,9 48 1899-05-18 hlp
Mu/Mtå Multrå v 510,2 46 1893-12-12 stn, T hlp 1932, T stn 1947-06-09, †1967-05-28, BI 1969
Gn/Gäs Gårdnäs 503,4 30 1893-12-12

hp, stn 1896-10-11, hlp ~1928, T hp, †1966-05-22, BI 1975-11

  Kläpp   500,6   1900 lp+grp, †~1917, BI b1940t
  Kläpp   499,9   1894

hp, †1899

Lk/Lkm Lökom 498,4 23 1893-12-12 hp, stn1894-07-19, T hlp 1932, T stn 1930t, †1967-05-28, I ssp 1995-06-20; IL
Som Skadom v 494,0 9 1950t hp, †1959-05-31
 

Macked

  494,0 9 1927  
Fom Fanom h 490,6 36 1894-06-03 hp 1896-10-11, hlp, T hp 1933-10- 01, †1964-05-31
Pm Prästmon h 485,5 9 1893-12-12 485,5 Prästmon (Pm) 9 stn 1896-10-11, †G 1966, I hps 1994, †2001-06-17; IL
Prestmon 31
Väy Västeraspby   483,5 10 2005-11-16 ssp, fp 2008-12-13, för ansl Botniabanan ; IL
Asp Aspby h 481,1 8 1932 hp, †1964-05-31
 

Viksbäcken

  481,1 8 1897-06-01 
Hamr Hammar   478,5   1940 hpr, †1958-06-01
Hmr Hammar 477,9 1970 lp, †2006-06-18; godstrafikalt kallad Nyland-Hammar (Nldh)
Nd/Nld Nyland 476,6 8 1893-12-12 stn, †P 2001-06-17, GU 2006-06-18; hamnspår; IS

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-09-07 Rolf Sten