Vallentuna


Denna trafikplats tillhör bandel nr 318
 
Nr Bandel Spårvidd
318 Djursholms Ösby - Roslags Näsby - Vallentuna 891
319 (Vallentuna) - Rimbo 891

HOME
INDEX
LISTA
F¨ÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2018-12-28 Rolf Sten