Lövlid


Denna trafikplats tillhör bandel nr 059
 
Nr Bandel Spårvidd
059 (Vilhelmina) - Lövlid - Storuman inklusive (Lövlid) - Holmselehamn, Holmsele hamn 1435

Statsbanan Lövlid–Holmselehamn
Syftet med banan, som egentligen räknades som ett sidospår till Inlandsbanan, var att betjäna orterna kring Malgomaj men trafiken blev aldrig den väntade. Den nedlades sedan landsväg byggts längs sjön och anslutande båttrafik hade upphört.

Längd 7 km

Trafikförändringar
1921 *provisorisk godstrafik
1924-06-01 *allmän trafik
1928-10-05 † säsongspersontrafik de facto (formellt 1929-05-15)
1931 † Holmsele–Holmselehamn, 2 km, godstrafik
1933 † Lövlid–Holmsele, 5 km, godstrafik

Trafik
a) Endast under seglationsperioden på Malgomaj, ~maj–oktober, endast vissa dagar.
b) Tågen utgick från Vilhelmina.

Upprivning 1935 huvuddelen.

Nollpunkt Östersund.

Källa: Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Litteratur: Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Volgsjön (Vilhelmina)–Storuman, 1929


Bilden nedan visar stationshus och avträde i Holmsele Hamn 1938. Foto: KDAE00186 Järnvägsmuseet.

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2020-02-11 Rolf Sten