Nedre Engelbrektsgatan / Engelbrektsplan


Denna trafikplats tillhör bandel nr 317
 
Nr Bandel Spårvidd
317 Nedre Engelbrektsgatan / Engelbrektsplan - Stockholm Ö - Stocksund - (Djursholms Ösby)
Namnet Nedre Engelbrektsgatan användes fram till 1929-12-21.
891
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

1894-11-03 Stockholm Ö–Engelbrektsplan, 1 km, provisorisk hästspårvagnstrafik. 1895-05-15 samma sträcka, allmän trafik, eldrivna spårvagnar.
1925-06-05  Avstängning Engelbrektsplan-Runebergsplan 0, 5 km, på grund av spåromläggning. 1929-12-22 återupptagning av trafiken nu på gen banvall.
1960-10-01  Stockholm Ö–Engelbrektsplan nedläggning av persontrafiken.
Den här korta järnvägssträckan kallades av folkhumorn för "tåget i gatan".
Bilden nedan är från 1903. Motorvagn 5, eller 6, på väg nedför, eller kanske uppför?, Engelbrektsgatan. Foto: KDAA09798, Järnvägsmuseet.


HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2018-12-28 Rolf Sten