HOME
INDEX

9     Gällivare - Koskullskulle/Vitåfors

FÖREGÅENDE
LISTA
(Gällivare) - Koskullskulle/Vitåfors
NÄSTA

 


Karta nr 002

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Gv (Gällivare) h st 1312.639 359 >> 25) 90)
Kos Koskullskulle st 1321.4 >> 25)
Kos Koskulls kulle st 1321.4 1899.08.01 25)
Vtå Vitåfors v st 1322.6 338 1954 ca >> 15) 20) 25) 130)
Övre Hvitåfors 20) 33) 150)

Källor och referenser
15) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
20) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
90)Triangelspår mot Sikträsk taget i bruk 3.10.1983
130)Endast malmtrafik Kos-Vtå Från Koskullskulle bispår till Övre Hvitåfors.
150)Från Koskullskulle bispår till Övre Hvitåfors.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund