Åter till söksidan?
Klicka i bilden ovan

Historiskt om Svenska Järnvägar, Bildarkivet!

Bildnummer: RS00004
Bolag: 7053
Ort:  Galtström
Datum: 1980-07-27
Bandel:
Ämnesord: Järnbruk, Ånglok.
Text:
Galtströmsdagen 27 juli 1980.
Bruket var i drift under åren 1673 - 1916. 1864 - 1865 byggdes en kortare järnväg med hästar som dragkraft. Efter om- och utbyggnad av järnvägen åren 1876 - 1877 kom man efter några att skaffa ett ånglok som som dragkraft. 1887 levererades ångloket "LOKE" från Kristinehamns Mekaniska Verkstad. Loket var i bruk fram till 1936 då det ställdes av i sitt lokstall. Tack vare lyckliga omständigheter bevarades loket och kan nu ses i drift på museibanan i Galtström. Mer om Föreningen Galtströmståget finns på Facebook.

Fotograf: Rolf Sten

Observera! Om bilden ska användas i annat syfte än privat bruk, hör det till god ton att fråga först! Skicka frågan i ett mail till: 

© Rolf Sten
RS00004.html senast uppdaterad 2021-08-25