Åter till söksidan?
Klicka i bilden ovan

Historiskt om Svenska Järnvägar, Bildarkivet!

Bildnummer: HKN00002
Bolag:
ULB
Ort:  
Billingsfors
Datum:
1974-06
Bandel:
403
Ämnesord:
Bangård, Vattentorn.
Text:
Billingsfors, ursprungligen station på den smalspåriga Uddevalla - Lelångens Järnväg, ULB.
Sedan 1927 föreningsstation med Dal - Västra Värmlands Järnväg, DVVJ.
ULB revs upp åren 1960 respektive 1964-65.
Bilden visar utfarten mot Bengtsfors. Smalspåret mot Bengtsfors Östra låg till vänster om DVVJ.

Fotograf: Hans Karlsson Nyhlén

Observera! Om bilden ska användas i annat syfte än privat bruk, hör det till god ton att fråga först! Skicka frågan i ett mail till:

Billingsfors, ursprungligen station på den smalspåriga Uddevalla - Lelångens Järnväg, ULB.© Rolf Sten
HKN00002.html senast uppdaterad 2022-08-20