Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan
 
VSBJ, Väderstad - Skänninge - Brännige Järnväg, V.S.B.J.
Linje

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil VSBJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient VSBJ

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
vsbj.profil..html senast uppdaterad 2009-02-18
Epostadress