Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan
 
VSBJ, Väderstad - Skänninge - Brännige Järnväg, V.S.B.J.
Linje

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.
I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926 beskrevs den återstående delen av järnvägen enligt följande:

Väderstad—Skänninge—Bränninge järnväg, 44 km.

Med Bränninge station å Mellersta Östergötlands järnvägar, linjen Linköping—Ödeshög, såsom utgångspunkt går banan i sydvästlig riktning till Skänninge och korsar å broar av fackverkskonstruktion Kapellån, Svartån och Skenan. Vid Skänninge gör linjen en betydande kurva västerut, korsar statsbanan, linjen Mjölby—Hallsberg, å viadukt och fortsätter därefter något mera sydlig riktning till Väderstad, föreningsstation med Mjölby—Hästholmens järnväg. Järnvägslinjen har en för svenska förhållanden särdeles gynnsam plan och profil, med långa sträckor sammanhängande raklinjer och endast ett par stigningar av betydelse.

Ledbergskulle station. Lok nummer 1 gör uppehåll vid stationen. Foto omkring 1916
Ledbergskulle station. Lok nummer 1 gör uppehåll vid stationen. Foto omkring 1916. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Förutom en mycket bördig jordbrukstrakt och Skänninge stad äro inga större sevärdheter att påvisa inom järnvägens trafikområde. Dock kan erinras om, att den för sitt fågelliv berömda sjön Tåkern ligger nära järnvägen och att Bjälbo var medelpunkten i folkungarnas stora gods. Man vet ej med säkerhet, var den gamla jarlaborgen var belägen, men det är möjligt, att murrester, som anträffats nära den gamla, märkliga kyrkan, äro återstoden av densamma. Å kyrkogården står en av Östergötlands kvinnor rest minnessten över Birger Jarl.

Blandat tåg med last av bland annat sockerbetor. Lok nummer 1 svarar för dragkraften. Året är omkring 1920
Blandat tåg med last av bland annat sockerbetor. Lok nummer 1 svarar för dragkraften. Året är omkring 1920. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

 

 

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
vsbj_beskrivning.html senast uppdaterad 2009-02-18
Epostadress