Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content   SMJ, Skymnäs-Munkfors Järnväg
                                                                  Av Rolf Sten

Skymnäs - Munkfors Järnväg (SMJ)
U
ddeholmsbolagets anläggningar i Munkfors hade också behov av bättre kommunikationer. Vid en bolagsstämma 1889 meddelade styrelsens medlemmar att dom personligen hade sökt koncession på en järnväg från Munkfors till Skymnäs för att där knyta samman den planerade järnvägen med NKlJ.
   För ändamålet bildades ett särskilt bolag, Skymnäs - Munkfors Järnvägsaktiebolag(SMJ).
   Koncession söktes och beviljades den 9 augusti 1889. Koncessionen överfördes omedelbart till SMJ
Uddeholmsbolaget ägde från början 40% av aktierna i SMJ
   Banbyggnaden skedde under ledning av NKlJ:s trafikchef E Nordwall och redan 1 oktober 1890 kunde den 14,4 kilometer långa SMJ öppnas för allmän trafik. Från samma datum arrenderades SMJ av
Nordmark - Klarälvens Järnväg.
   Den 1 oktober 1921 överläts SMJ till
Nordmark- Klarälvens Järnvägar.
Ovanstående karta är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift. Bearbetad och färglagd av Rolf Sten.
Källor: svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från 1926 samt Svensk järnvägsstatistik.

Till sidans början. To page top

  Return to SMJ table of content
  Returtåg till SMJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
smjkarta.html senast uppdaterad 7 februari 1999 av Rolf Sten