Biden visar NKlJ ånglok nummer 14. Loket tillverkades av Motala Verkstad 1915 och var avsett för snabba persontåg. Såldes 1923 till Växjö - Åseda - Hultsfreds Järnväg. Foto: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift 1926.  

© Rolf Sten
nklj_lok_14.html senast uppdaterad 2003-09-05 av Redaktören: Rolf Sten