NKlJ engine No. 13
 Biden visar NKlJ ånglok nummer 13. Loket tillverkades av NOHAB 1909 och var avsett för godståg. Såldes 1937 till Vikbolandsbanan Foto: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift 1926.  

© Rolf Sten
nklj_lok_13.html senast uppdaterad 2003-09-05 av Redaktören: Rolf Sten