Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content   KSJ, Karlstad-Skoghalls Järnväg
                                                                      Av Rolf Sten


Karlstad - Skoghalls Järnväg (KSJ)
S
edan Uddeholmsbolaget koncentrerat sin trävarurörelse till Skoghall vid Vänern blev det absolut nödvändigt att förbinda Skoghall järnvägsmässigt till bolagets järnvägar norr om Karlstad Östra. Det var ju längs dessa som råvaran fanns.
Beslut om att bygga en smalspårig bana, 891 mm, från Karlstad Östra till Skoghall fattades den 22 april 1913.    Med Statens Järnvägar kom man överens om att få lägga in en tredje skena i SJ:s spår mellan Karlstad Östra och Strand samt att få trafikera detta. Från Strand skulle smalspåret vika av mot Skoghall.
   Koncession söktes och den beviljades 2 april 1914.
   Den 10 kilometer långa banan byggdes av entreprenören ingenjör A Andersson. 20 september 1915 öppnades banan för godstrafik och den 1 juni 1917 för persontrafik.
   Redan från första början sköttes driften och räkenskaperna av NKlJ. 1 januari 1920 utarrenderades KSJ till NKlJ och den 1 oktober samma år överläts hela bolaget till
Nordmark- Klarälvens Järnvägar.
   29 maj 1937 erhölls koncession för inläggande av en tredje skena mellan Strand och Skoghall. 1938 var den tredje skenan på plats och därmed kunde normalspåriga vagnar direkttransporteras till och från Skoghall.Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top

  Return to KSJ table of content
  Returtåg till KSJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
ksjkarta.html senast uppdaterad 7 februari 1999 av Rolf Sten