Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content   FNBJ, Filipstad-Norra-Bergslags Järnväg
                                                           Av Rolf Sten

Filipstads - Norra Bergslags Järnväg (FNBJ)
F
ör att lättare kunna transportera malmen från de gruvfält som fanns inom Nordmarks socken till bland annat Finnshyttan och andra bruk i Sverige fanns det planer på en järnväg från Filipstad och norrut till Nordmark. I Nordmark kunde man få förbindelse med gruvfältet i Taberg genom den järnväg som Uddeholmsbolaget planerade från Taberg till Motjärnshyttan.
   Överenskommelse träffades med Uddeholmsbolaget den 5 april 1873 .
Uddeholmsbolaget var med sina 40% en stor aktieägare i FNBJ.
  Koncession på en smalspårig järnväg, 891 mm, söktes och beviljades den 9 maj 1873.
   Den förberedande undersökningen hade utförts av ingenjören E Qvistgaard.
  I februari 1874 började banbygget och i slutet av 1875 öppnades den 17 kilometer långa banan för godstrafik. Persontrafiken startade den 10 mars 1876.
   1 juli 1880 träffades avtal med
NKlJ om förvaltning av FNBJ. Det var främst en ansträngd ekonomi som gjorde att detta avtal slöts.
   Från 1915 arrenderades FMBJ ut till NKlJ.
   28 oktober 1920 köptes FMBJ av
NKlJ.
Ovanstående karta är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift. Bearbetad och färglagd av Rolf Sten
Källor: svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från 1926 samt Svensk järnvägsstatistik.

Till sidans början. To page top

  Return to UHB table of content
  Returtåg till FNBJ "innehållsförteckning"

 

 

© Rolf Sten
fnbjkarta.html senast uppdaterad 7 februari 1999 av Rolf Sten