Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 LCJ, Ljungbyholm - Karlslunda Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Tidtabell 1930.
I tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs LCJ.
Timetable 1930 LCJ, Ljungbyholm - Karlslunda Järnväg

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
lcj_tidtab.html senast uppdaterad 2006-01-29