Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 KTsJ, Kalmar - Torsås Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


 KTsJ, Kalmar - Torsås Järnväg

Map KTsJ, Kalmar - Torsås Järnväg

Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad, ändrad och färglagd av Rolf Sten

Back to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
ktsj_karta.html senast uppdaterad 2006-01-28