Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJLinje

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ
Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.
I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs den återstående delen av järnvägen enligt följande:

Jönköping—Gripenbergs järnväg    (Jönköping—Vireda), 43 km.

Ankommande persontåg från Jönköping Östra, omkring 1900.
Ankommande persontåg från Jönköping Östra, omkring 1900. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)! Foto: Samling Mats Christensson.

Huskvarna omkring 1910.
Huskvarna omkring 1910. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)! Foto: Samling Mats Christensson.

Gisebo omkring 1900
Gisebo omkring 1900. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)! Foto: Samling Mats Christensson.

Drättinge omkring 1900.
Drättinge omkring 1900. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)! Foto: Samling Mats Christensson.

Siringe 1910. JGJ lok 5 med persontåg
Siringe 1910. JGJ lok 5 med persontåg. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!
Foto: Samling Mats Christensson.

Bunn omkring 1910
Bunn omkring 1910. Blandat tåg inne på stationen.
Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)! Foto: Samling Mats Christensson.

Stora Hultrum omkring 1910
Stora Hultrum omkring 1910. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)! Foto: Samling
Mats Christensson.

Från Jönköping Ö. går banan till Rosendala, där ett bispår leder till Huskvarna stad, berömd genom sin vapenfabrik, som dessutom tillverkar symaskiner, cyklar, kaminer o. d. Staden har ett mycket vackert läge och genomflytes av Huskvarnaån, som bildar fall om tillsammans 110 m. höjd och erbjuder många sevärda scenerier.

Från Rosendala fortsätter järnvägen i starka stigningar till Gisebo samt genom ett romantiskt landskap och genom djupa bergsskärningar till Vista kulle, vida bekant för sin naturskönhet. Här har järnvägen uppfört ett mindre turisthotell. Sommartid är täta förbindelser anordnade, vilka också locka stadsborna i tusenhövdade skaror att här ute njuta av den storslagna naturen och av Landsjöns idylliska friluftsbad, behagligare än Vätterns oftast alltför kalla vågor.

Från Vista kulle går banan vidare förbi Drättinge och Lyckås gård vid den gamla herrgården med samma namn samt förbi Siringe med tegelbruk och såg till Brötjemark. Här finns reguljär bilförbindelse med Gränna och Ödeshög.

Även i sin översta del genomgår järnvägen sällsynt vackra trakter ( Ingerydsdalen, sjöarna Bunn, de tusen holmarnas sjö, och ören) med stationerna Bunn, Förnäs och Hultbrunn, och dessa trakter locka sommartid talrika skaror av turister och lustresande, liksom många stadsbor hit förlägga sin sommarvistelse.

 Ändstationen Vireda har en gammal kyrka, beklädd med träfjäll. Vidare finnas här såg, hyvleri, kvarn m. m.
Mellan Vireda och Tranås på statsbanan uppehålles reguljär bilförbindelse, och järnvägens framdragande till Gripenberg torde därför vara ovisst.

JGJ lok 3 med tåg vid Vistakulle 1902
JGJ lok 3 med tåg vid Vistakulle 1902. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)! Foto: Samling Mats Christensson.

Lyckås gård omkring 1910
Lyckås gård omkring 1910. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)! Foto: Samling Mats Christensson.

Tågmöte i Brötjemark 1910
Tågmöte i Brötjemark 1910. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)! Foto: Samling Mats Christensson.

Förnäs 1910. JGJ lok 4 med persontåg
Förnäs 1910. JGJ lok 4 med persontåg. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)! Foto: Samling Mats Christensson.

Vireda 1910. JGJ lok 5 med persontåg
Vireda 1910. JGJ lok 5 med persontåg. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)! Foto: Samling Mats Christensson.

 Fler bilder från Mats Christenssons vykortssamling

Brötjemark omkring 1930
Brötjemark omkring 1930. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!


Bunn 1910. JGJ lok 5 med persontåg
Bunn 1910. JGJ lok 5 med persontåg. Vill du se en
större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

Rosendala omkring 1910
Rosendala omkring 1910. Vill du se en större bild?
Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

Huskvarna 1920-talet
Huskvarna 1920-talet. Vill du se en större bild?
Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

önköping Östra från gatusidan, Vintrergatan, 1910
Jönköping Östra från gatusidan, Vintrergatan, 1910.
Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

Hultrum omkring 191
Hultrum omkring 1910. Vill du se en större bild?
Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!


Vistakulle omkring 1901
Vistakulle omkring 1901. Vill du se en större bild?
Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

Vistakulle omkring 1901
Vistakulle 1901. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

Brötjemark på 1920-talet. JGJ lok 7 med persontåg
Brötjemark på 1920-talet. JGJ lok 7 med persontåg.
Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

Rosendala omkring 1930
Rosendala omkring 1930. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

Huskvarna omkring 1930
Huskvarna omkring 1930. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

Lyckåsgård 1928.
Lyckåsgård 1928. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

Siringe omkring 1905
Siringe omkring 1905. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

Vireda 1915. JGJ lok 5
Vireda 1915. JGJ lok 5. Vill du se en större bild?
Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

Vistakulle omkring 1901
Vistakulle omkring 1901. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

 

Vistakulle omkring 1901
Vistakulle omkring 1901. Vill du se en större bild? Klicka i bilden (öppnas i nytt fönster)!

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata.

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
jgj_beskrivning.html senast uppdaterad 2015-08-04
Epostadress