Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 EÖJ, Eksjö - Österbymo Järnväg

Av Rolf Sten

Ritning över bangården i Eksjö år 1924. De gröna linjerna visar EÖJ spår. Övriga spår tillhör NOJ
Eksjö yard year 1924

Till sidans början. To page top

  Return to  table of content
  Returtåg till EÖJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
eoj_eksjo_ritning.html senast uppdaterad 12 januari 2003