Ritningen visar bangården på Wintjern Öfre 1886 Spåret som går upp till höger i bild ledde mot Rysjön. Spåret som går neråt till vänster ledde till Wintjern och Linghed. Den röda linjen = förlängning 750 meter till Gammelgruvan 1886. Ritning: © samling JTJ.  

Retur till föregående sida. Return to previous page

© Rolf Sten,
ritn_wint_o.htm senast uppdaterad 2009-01-12