DONJ, Personalen vid DONJ

                                                                                                                       Av Rolf Sten
Nedan finns en förteckning över personer som varit anställda vid DONJ under åren 1900 till 1943.
Av förteckningen framgår namn och födelseår. Om personens yrke och placering är angiven gäller detta för förhållandet 1943.
Efternamn som börjar på V - Ö

Wallgren Henning A.
1889-05-22
Verkstaden Jädraås
Wallkvist Karl V.
1911

Vallström Henning Bernhard
1888-04-24
Verkstaden Jädraås
Westling Anders E
1890-12-31
Reparatör
 Westlund Olov S.
1901-02-01
Banarbetare Linghed
Wiberg Erik
1921-02-25
Verkstaden Jädraås
Wiberg Johan E.
1891-09-17
Överbanmästare
Zakrisson Georg J. O.
1923-01-15
Eldare Jädraås
Zakrisson Petrus E.
1886
Lokförare Jädraås
 Åkerlund Joel
1901-03-09
Stationskarl Norrsundet
Åkerlund Lars O.
1886-07-27
Verkstaden Jädraås
Åslund E. A.
1882

Åstrand Emanuel
1889-12-13
Banarbetare
Åstrand Per. A.
1888-01-23
Banvakt Åbydal
 Åkerlund Sven J. A.
1911

Öhman K. G. V
1914-12-01
Banarbetare
Östblom E. B.
1887-04-27
Stationskarl Ockelbo
Östlund Axel
1891-09-01
Lokputsare Jädraås
Östlund Emil
1887-01-03
Lokputsare
 

Returtåg till DONJ personal (train back to DONJ staff)


© Rolf Sten
personal_donj_v_o..html senast uppdaterad (last update) 19 november 2000 av Rolf Sten