DONJ, Personalen vid DONJ

                                                                                                                       Av Rolf Sten
Nedan finns en förteckning över personer som varit anställda vid DONJ under åren 1900 till 1943.
Av förteckningen framgår namn och födelseår. Om personens yrke och placering är angiven gäller detta för förhållandet 1943.
Efternamn som börjar på I - L

Isaksson Karl Erik
1909-11-20
Banvakt Östby
Jakobsson G
1880

Jakobsson Karl W.
1894-09-14
Verkstaden Jädraås
Jansson AugustVerner
1886-03-02
Stins Jädraås
Jansson Fritz Martin 
1906-02-15
Rättare
Johansson Bror Erik
1909

Johansson E. Vilhelm
1900-09-02
Banarbetare
Johansson Hjalmar E.
1885-07-03
Stationskarl Ockelbo
Johansson Johan B.
1907-01-03
Banvakt Svartbäcken
Jonsson J. B. 
1894

Jonsson Johan B.
1894-10-06
Verkstaden Jädraås
Jonsson Karl Johan
1887-10-30
Smörjare Jädraås
Jäderström K. J.
1882-04-09
Lokförare Norrsundet
Kroon Edvin
1897-11-28
Banarbetare
Lagerström Rune 
Banarbetare Linghed

Larsson A. J.
1882

Larsson Erik Ingemar
1910

Liljebrand A. W.
1880

Lind Fritz Georg
1910-10-30
Biträde Jädraås
Lind Karl Edvard 
1907-08-05
Verkstaden Jädraås
Lind L. Anton F.
1888-12-26
Verkstaden Jädraås
Lindblad K. Henrik
1897-12-23
Banarbetare Norrsundet
Lindblad Lars Edvard
1903-04-11
Banarbetare Norrsundet
Lindgren J. W
1880

Lindström Karl ragnar 
1899-11-12
Tidsskrivare
lindström Vilhelm
1891-09-15

Lundin J. A.
1881

Lundin Sven E
1920-07-24
Banarbetare
Lundqvist B. E. S.
1923-12-08
Pallanite kraftstation
Lundström K. J.
1884-03-05 
Lokförare Jädraås
Lönn Johan Herman
1904

Lönn Karl Edvin
1898-03-30
Lokförare Jädraås
Lönn Karl Oskar
1907-11-03
Banarbetare Jädraås
Lönn O. Einar
1900-09-17
Banvakt Vittersjö
Lönnblad Herman 
1898

Lönnblad Th.
1908-02-17
Verkstaden Jädraås
Lötman Erik Fabian
1902

Lööf A
1882

 

  Returtåg till DONJ personal (train back to DONJ staff)


© Rolf Sten
personal_donj_i_l..html senast uppdaterad (last update) 19 november 2000 av Rolf Sten