DONJ, Personalen vid DONJ

                                                                                                                       Av Rolf Sten
Nedan finns en förteckning över personer som varit anställda vid DONJ under åren 1900 till 1943.
Av förteckningen framgår namn och födelseår. Om personens yrke och placering är angiven gäller detta för förhållandet 1943.
Efternamn som börjar på B - E


Becklin E.
1884
-
Bergkvist E. Ivar
1908

Berglund Torsten
-
Verkstaden Jädraås
Bergman Edvin
1910-06-27
Banvakt Rysjön
Bergman Johan A.
1900-08-31
Banarbetare
 
Bergman Sven
1883-06-17
Banvakt Vintjärn
Bergqvist Karl Johan
1888-12-20
Banvakt Norrsundet
Bergström Gustaf Pontus
1900-11-20
Lokförare Jädraås
Björk Herbert Nils
1900-03-16
Banvakt Jädraås
Blomgren Erik Axel
1906
 

Bäcklin Ernst A.
1901-07-25
Stationskarl Norrsundet
Bäcklin Nils
1884-08-04
Verkstaden Jädraås
Edén Bernhard
1882-03-14
Verkstaden Jädraås
Edlund Sven Helmer
1898

Eklund Gustaf Emanuel
1915-11-18
5Byråbokhållare
 
Eklund K. Folke
1920-05-20
4Banarbetare
Eklund Lars
-
Verkstaden Jädraås
Engström Edvard
-
Förare Jädraås
Eriksson E. Herman
1906-05-08
Kontorsbiträde Jädraås
Eriksson Ernst
1893-10-10
Banarbetare
 
Eriksson Karl
1878-12-26
Banarbetare
Eriksson Karl Edvin
1897-10-20 33
Banarbetare
 

  Returtåg till DONJ personal (train back to DONJ staff)


© Rolf Sten
personal_donj_b_e.htm senast uppdaterad (last update) 19 november 2000 av Rolf Sten