DONJ, Dala-Ockelbo Norrsundets Järnväg

                                                                                              Av Rolf Sten
        DONJ statistiska data 1876-1970 (DONJ statistical data) (1999-12-13)
                        
Förklaringar till tabellen ( explanations ). Klicka på symbolen till vänster

Årtal Year

Antal resande

Person- km.

Ton gods

Tonkm.

Tågkm.

Antal anst.

Löne- kost.

Förbr. Kol

Förbr. Ved

Inkomst pers.tr.

Inkomst gods

Utgifter

Resultat + / -