Bilden visar vältplatsen i Linghed 1891. Slänten är klädd med timmer så att det lossade timmret lättare ska rulla ned i vattnet. Till höger syns stationshuset. Längst till vänster skymtar en täckt godsvagn. Foto: © samling JTJ.  

Retur till föregående sida. Return to previous page

© Rolf Sten, Museisällskapet Jädraås Tallås Järnväg (JTJ)
lhd_valtpl.htm senast uppdaterad 990222 av Redaktören: Rolf Sten