B
ilden visar omlastningskranen i Linghed 1960. Loket på bilden är DONJ dieseln nummer 3 "ÅMOT". Spåret till höger ledde ned till sågverket och massavedgården. Foto: © OWL samling JTJ.  

Retur till föregående sida. Return to previous page

© Rolf Sten, Museisällskapet Jädraås Tallås Järnväg (JTJ)
lhd_omlastl.htm senast uppdaterad 990222 av Redaktören: Rolf Sten