Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten

Villingen
Lastplats
12 km från Byvalla,
15 km från Långshyttan.
141,1 meter över havet.
Lastplatsen var försedd med ett sidospår kolbrygga och lastkran. Den öppnades efter några år även för persontrafik. Mot slutet togs sidospåret bort och lastplatsen "degraderades" till hållplats.

Åsbo (DalaÅsbo)
stationsstämpel DalaåsboKombinerad last- och hållplats anlagd 1892.
9 km från Byvalla,
18 km från Långshyttan.
142,6 meter över havet.
Namnändrades efter några år till Dala-Åsbo. Sannolikt för att undvika förväxling med orten Åsbo strax söder om Mjölby.

BLJ bangårdsritning Dala-Åsbo
Ovanstående bangårdsritning är ritad av Jan-Olov Carlsson.
    Platsen var från början avsedd att vara bevakad med fullständig trafik. Den användes under många år som mötesplats. Under åren 1917-1925 hade Villingens Kalkbruk en linbana till lastplatsen. För lastningen fanns det ett särskilt sidospår. Förutom kalk lastades även träull från Dormsjö träullsfabrik.
På 1930-talet och fram till 1944 lastades malm och slig från Smältarmossen för vidare befordran med järnvägen till Långshyttan
    På senare år och sedan all lastning upphört nedklassades lastplatsen till enbart hållplats och sidospåren revs upp.

Teckning Dala-Åsbo på 1960-talet. Teckning Jan-Olov Carlsson

Lerhyttan
Hållplats anlagd 1896.
7 km från Byvalla,
20 km från Långshyttan.
147,6 meter över havet.
Platsen försågs efter några år med ett sidospår och ändrades därmed till last- och hållplats. Spåret togs bort på senare tid varefter platsen återgick till att vara hållplats.

Valla (Valla Gård)
Hållplats anlagd 1893.
2 km från Byvalla,
25 km från Långshyttan.
142,0 meter över havet.
Platsen namnändrades efter några år till Valla Gård.


Return to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to BLJ table of content
  Returtåg till BLJ stationer

© Rolf Sten
stn_villingen.htm senast uppdaterad 1 oktober 2000