BLJ bangårdsritning Stjärnsund

 BLJ bangårdsritning visande Stjärnsunds bangård. (BLJ blueprint showing the yard at Stjärnsund) Ritningen är ritad av Jan-Olov Carlsson

Retur till föregående sida 

© Rolf Sten,
stn_stjarnsund_ritning.htm senast uppdaterad 000929