Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten

Rällingsberg
Lastplats vid gruvområdet.

   1850-talet anlades en kanal från gruvan i Rällingsberg till sjön Rällingen. På den fraktades malmen med pråmar. År 1868 började man att anlägga en gruvbana från Ågruvan via Rällingsbergs- gruvan till Lisselforsen. Den blev klar samtidigt som kommunikationsleden Långshyttan - Born, till vilken den också anslöts via en pråmbrygga. Vagnarna var hästdragna ända fram till BLJ:s öppnande år 1892. Gruvbanan anslöts till BLJ via en växel några hundra meter norr om Långshyttan och efter förstärkningsarbeten kunde den användas av BLJ. Ovanstående karta är ritad av Jan-Olov Carlsson.
   Trafiken upphörde 1935, tre år efter gruvans nedläggning. Spåret låg kvar till i början av 1950-talet eftersom en del byggnader användes som förråd.

Västerby
Hållplats
21 kilometer från Byvalla,
6 km från Långshyttan.
111,1 meter över havet.

Under en kortare tid fanns här även ett sidospår.

Rörshyttan
Hållplats
19 km från Byvalla,
8 km från Långshyttan.
117,1 meter över havet.

Masugnen som låg här var nedlagd redan på 1870-talet så hållplatsen i Rörshyttan kom aldrig att bli något mer än, just hållplats.

Från Rörshyttan följde BLJ samma sträckning som den ursprungliga hästbanan hade från Rörshyttan till Stjärnsund.

Rörshyttans hållplats. Västerbyn och Lerhyttan hade likadana hållplatsbyggnader. Teckning: Jan-Olov Carlsson.

 

Return to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to BLJ table of content
  Returtåg till BLJ stationer

© Rolf Sten
stn_rallingsberg.htm senast uppdaterad 1 oktober 2000