Return to previous page järnvägar
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten

Långshyttan
Stationsstämpel Långshyttan
Station anlagd 1892. 27 kilometer från Byvalla. 110,5 meter över havet.
     Långshyttan var banans huvudort och bestod av ett rymligt stationshus. Huset var före detta mangårdsbyggnaden på Persgården i Hansbyn, 6 km söder om Långshyttan.


Åren 1913-14 byggdes huset om och fick sitt nuvarande utseende. Stationshuset innehöll även poststation.
   Söder om stationshuset uppfördes ett godsmagasin.

Vidstående bild visar BLJ lok "THOR" med blandat tåg framför Långshyttans station. Året är 1926 eller något tidigare. Linjen till Byvalla går bortåt i bild. Större bild? Klicka i bilden. (BLJ steam engine "THOR" in Långshyttan year 1926. Larger picture? Click at the photo)
Foto: Kopierat ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift
1926.

BLJ översikt bangården i Långshyttan
Från början byggdes ett lokstall med fyra platser. Efterhand blev lokstallet för litet, det tillbyggdes med bland annat verkstad.    I samband med leveransen av det första linjeloket "Thor" år 1909 ombyggdes spåren vid lokstallet.
Vidstående bild är en översikt av stationsområdet i Långshyttan någon gång på 1930-talet. Större bild? Klicka i bilden. Owerwiev of the yard at Långshyttan. Larger picture? Click at the photo. Foto: Stig Nyberg

bangårdsritning Långshyttab    Ursprungligen var infarten till stallet norrifrån, via en mindre vändskiva. Det nya loket var för långt för den befintliga vändskivan varför en ny, med 12,5 meters diameter, lades ned mitt för stationshuset. Samtidigt flyttades stallportarna till den södra gaveln och nya spår lades in på den södra sidan.
År 1912 uppfördes en vagnhall för personvagnarna strax norr om lokstallet. Byggnaden innehöll även ett materielförråd.
Förutom detta fanns kol- och vattengivningsanordning för ångloken samt lastkajer, lastkran och vagnvåg av märket "snabbvägande" Stahtmos.
Förutom spåren på bangården fanns det inom bruksområdet ett stort spårsystem.
Nästa större förändring skedde inte förrän åren 1956 - 57 då vägtrafiken genom Långshyttan fick en ny genomfart. Den kom att gå under bangården mellan stationshuset och godsmagasinet. Under hela tiden som viadukten byggdes var alla fyra spåren uppburna av trä- och järnpelare samtidigt som tågtrafiken pågick för fullt.
Vidstående bangårdsritning visar bangården i Långshyttan. Ritningen utförd av Jan-Olov Carlsson.

 

 

Nedanstående teckning visar lokstallet och vagnhallen i Långshyttan. Teckningen är ritad av Jan-Olov Carlsson.
Teckning visande lokstallet i Långshyttan

 

Return to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to BLJ table of content
  Returtåg till BLJ stationer

© Rolf Sten
historik.htm senast uppdaterad 1 oktober 2000