BLJ bangårdsritning Byvalla

 BLJ bangårdsritning visande Byvalla. (BLJ blueprint showing the yard at Byvalla) Ritningen är ritad av Jan-Olov Carlsson

 Retur till föregående sida

© Rolf Sten,
stn_byvalla_ritning.htm senast uppdaterad 000929