Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten

Byvalla
Station. 27 km från Långshyttan. 135,8 meter över havet.

Byvalla station med ett SJ- och ett BLJ-tåg
Byvalla 1956. BLJ-tåget till vänster, draget av lok nummer 6. Till höger ett SJ-tåg draget av ett ellok typ Hg. SJ stationshus skymtar bakom SJ-tåget. Foto: Stig Nyberg.

 
 Föreningsstation med Statens Järnvägar. BLJ hade inte något eget stationshus utan använde SJ:s. BLJ bangård var rymlig men Bangårdsritning Byvallaväxlingen försvårades genom att bangården var svängd samtidigt som rundgångsmöjligheterna var dåliga.
Vidstående bangårdsritning är ritad av Jan-Olov Carlsson. Vill Du se en större ritning? Klicka på ritningen.
För loktjänsten fanns här ett lokstall, vändskiva på 12,5 meters diameter samt kol- och vattengivningsanordning.
  För godstrafiken och dess omlastning fanns det lastkaj, lastbryggor, bland annat träkol, vagnvåg samt kranar. 1930 byggdes ett omlastningshus med en bockkran.

BLJ lok 6 på vändskivan i Byvalla
Lok nummer 6 vänds på vändskivan i Byvalla. till höger syns vattentornet. Foto 1957: Stig Nyberg

Return to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to BLJ table of content
  Returtåg till BLJ stationer

© Rolf Sten
stn_byvalla.htm senast uppdaterad 1 oktober 2000