Retur till (return to) Smalspåriga järnvägar
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan  

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten

 

Persontrafiken (Passenger traffic) 

Att frakta människor var aldrig någon affär för bolaget utan fick väl ses som en service till befolkningen längs banan. Antalet resande var inte större än att det normalt räckte med en personvagn i tågen.
Teckning på Arbetartåget
Teckningen visar det så kallade arbetartåget. Normalt bestående av en passagerarvagn dragen av lok nummer 7. Teckning: Jan-Olov Carlsson.

    Samtrafik rådde mellan Statens Järnvägar och BLJ vilket innebar att en resande längs BLJ kunde köpa biljett till vilken järnvägsdestination som helst. Naturligtvis gällde även det omvända.
    Persontrafiken fick en stigande tendens under första världskriget men den bröts efter 1920. Trafiken fortsatte att vara låg ända fram till år 1942 då de så kallade arbetartågen sattes in mellan Stjärnsund och Långshyttan. Anledningen till dessa var att det sista valsverket lades ned i Stjärnsund och samtidigt startades ett nytt bandvalsverk i Långshyttan. Personalen i Stjärnsund erbjöds nya jobb i Långshyttan, 15 kilometer därifrån. För att erbjuda transportmöjligheter utgick arbetartågen från Stjärnsund med ankomst och avgång i Långshyttan 15 minuter före respektive efter skift bytena klockan 6, 14 och 22. Dessa tåg gick ända fram till januari 1953 varefter de drogs in. Det var också under dessa år 1942-1953 som persontrafiken kom att vara som störst på BLJ.
Till vänster den universialbiljett som användes från 1953. konduktören behövde bara sälja och hålla reda på en biljett. Genom att klippa med tången kunde han få biljetten att gälla för alla tänkbara relationer inom BLJ.

Nedan en bild av den sista anslagstidtabellen som gällde för persontrafiken vid BLJ.
Längs ned på sidan återfinns den del av tjänstetidtabellen som visar arbetartågens tider.

 

Den sista anslagstidtabellen vid BLJ

BLJ tjänstetidtabell över arbetartågen

 

Return to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to BLJ table of content
  Returtåg till BLJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
persontr.html senast uppdaterad 1 oktober 2000