Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan 

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten


Lokdriften 

Vid BLJ var loken från början placerade på två ställen. I Stjärnsund fanns ett växellok placerat ända fram till 1953. Det togs bort samtidigt som arbetartågen slutade att gå. I övrigt var alla lok placerade i Långshyttan.
Lokstallar fanns i Långshyttan, Stjärnsund och Byvalla Vatten- och koltagning kunde göras i Långshyttan, Stjärnsund och Byvalla. Någon mekaniserad anordning för lokens kolning byggdes aldrig utan lastningen av kol skedde i regel för hand.
    Allt löpande underhåll och revisioner gjordes i Långshyttan. Det var bara vid större pannarbeten som andra verkstäder anlitades.

    När järnvägen lades ned kunde man konstatera att lok nummer 4 hade avverkat 109508 mil. Inte dåligt för ett växellok. Lok nummer 5
hade gått 106462 mil och lok 6 148444 mil. Om man gör ett räkneexempel på lok nummer 6 får man fram följande: Loket har gått 148444 mil och banan var 2,7 mil lång. Det innebär att loket, sedan år 1916, gått sammanlagt 54979,3 enkelturer mellan Byvalla och Långshyttan.

Return to steam engines. Table of content
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to steam engine table of content
  Returtåg till ångloken innehållsförteckning

© Rolf Sten
lokdriften.html senast uppdaterad 6 december1998