BLJ godståg på väg mot Byvalla. Loket är troligen "THOR". (BLJ freight train somewhere at the line, bound for Byvalla) Foto: Kopierat ur Svenska Järnvägsföreningens 50års skrift 1926  

Back to previous page

© Rolf Sten,
linjen.htm senast uppdaterad 1998-12-08