Ovanstående bild visar BLJ lok "THOR" med blandat tåg framför Långshyttans station. Året är 1926 eller något tidigare. Linjen till Byvalla går bortåt i bild. (BLJ steam engine "THOR" in Långshyttan year 1926) Foto: Kopierat ur Svenska Järnvägsföreningens 50års skrift 1926  

© Rolf Sten, Museisällskapet Jädraås Tallås Järnväg (JTJ) Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
langshyt.html senast uppdaterad 981208 av Redaktören: Rolf Sten