Bangården i Långshyttan, översikt

 Ovanstående bild visar bangården i Långshyttan, den del som låg mellan stationshuset och bruket, någon gång på 1930-talet (BLJ yard at Långshyttan) Foto: Stig Nyberg

Åter till föregående sida

© Rolf Sten,
bild_st_langsh_overs.htm senast uppdaterad 000929