Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan 

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten


BLJ lok nummer 8 Det åttonde loket (Engine No. 8) 
Teckning: Jan-Olov Carlsson

Nummer 8, tillverkades av Motala Verkstad år 1901. Tillverkningsnummer 273. Köpare var Ulricehamns Järnväg (UJ) och loket numrerades där som nummer 4.
   År 1903 köptes UJ av Västra Centralbanan (VCJ) vilka började att bygga om UJ till normal spårvidd. Denna skedde i etapper och i början av år 1907 var den sista delen mellan Åsarp och Vartofta klar. Loket hade blivit arbetslöst om det inte, samma år, hade blivit sålt till Ljungbyholm - Karlslunda Järnväg (LCJ). På den nya banan fick loket nummer 1. I samband med att Kalmar - Torsås Järnväg år 1929 övertog aktiemajoriteten i LCJ numrerades loket om till nummer 41.
   BLJ köpte loket 1937. Dess huvudsakliga tjänstgöring kom att vara växling i Långshyttan. Därmed kunde lok nummer 3 ställas av och skrotas.
Efter nedläggningen år 1964 fortsatte loket sin tjänst inne på bruksområdet i Långshyttan. Det kom att vara i tjänst fram till det definitiva slutet i november 1971.
BLJ lok nummer 8
BLJ lok nummer 8 i Långshyttan 1949. Foto: Stig Nyberg.
 

   Våren 1972 köptes loket av museibanan Jädraås - Tallås Järnväg (JTJ) där det redan till sommaren kom i tjänst.
   För att alltid klara det alltmer krävande växlingsarbetet såg man sig tvungen att köpa att reservlok.

Return to steam engines. Table of content
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to steam engine table of content
  Returtåg till ånglok innehållsförteckning

© Rolf Sten
anglok8.html senast uppdaterad 1 oktober 2000