Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan 

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten


BLJ lok nummer 6 Det sjätte loket (Engine No. 6) 
Teckning: Jan-Olov Carlsson

Nummer 6, tillverkades av Motala Verkstad år 1915. Tillverkningsnumret 566. Man köpte åter ett tanklok, åttakopplat med axelföljden 1D. Loket var i stort sett lika som 5:an men saknade tender. Det sattes i drift år 1916 och var BLJ:s modernaste lok då det var utrustat med så kallad överhettare. Man låter ångan passera genom speciella element som hettas upp av rökgaserna. På det viset höjs ångans temperatur avsevärt innan den når cylindrarna. Inbesparingen av bränsle uppgår till ca 20%.
  Loket, tillsammans med lok 5, kom att vara de enda linjeloken vid BLJ.

   Hittills hade alla lok vid BLJ fått namn. Nummer 1 "OSCAR" fick sitt namn efter den dåvarande konungen Oscar den andre. Lok 2 "KLOSTER" fick namn efter bolaget, Kloster AB. Lok 3 "STJERNSUND" "döptes" efter bruket med samma namn. Förhållandet var detsamma med lok 4 "LÅNGSHYTTAN". När det gäller lok nummer 5 "THOR" är det svårare att härleda.
   Från och med lok nummer 6 upphörde man med att ge loken namn. I fortsättningen blev det "bara" ett nummer.
BLJ lok nummer 6
BLJ lok nummer 6 fotograferat 1959. Foto: Stig Nyberg

   Vid nedläggningen 1964 ställdes loket av men såldes redan året därpå till museibanan Anten - Gräfsnäs. Där kan det numera beskådas när det tjänstgör som dragkraft åt tågen på museibanan.

   När det nu fanns två linjelok kunde ett av de "små" loken ställs av. Det var lok nummer 1 "OSCAR" som nu hade tjänstgjort färdigt vid BLJ. De övriga kunde helt frigöras för växlingstjänst.

   Alla lok som hittills hade levererats till BLJ hade köpts fabriksnya. I fortsättningen skulle alla "nya" lokinköp bestå av begagnade lok.

Return to steam engines. Table of content
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to BLJ table of content
  Returtåg till ånglok innehållsförteckning

© Rolf Sten
anglok6.html senast uppdaterad 1 oktober 2000