Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan 

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten


BLJ lok nummer 10 Det tionde loket
(Engine No. 10)
  Teckning: Jan-Olov Carlsson

Nummer 10, tillverkades av NOHAB år 1906. Tillverkningsnummer 824. Köpare var Mellersta Östergötlands Järnväg, där det numrerades som nummer 5. Det var ett sex-kopplat tanklok med axelföljd 1C.
   BLJ förvärvade loket 1945 genom en bytesaffär. BLJ lämnade lokomotorn nummer 1 och erhöll ångloket i stället. Loket kom i huvudsak att stå som reserv för linjeloken.
   Eftersom trafiken på BLJ starkt minskade i början på 1950-talet minskade behovet av reservlok varför det skrotades år 1957.
BLJ lok nummer 10
BLJ lok nummer 10 avställt för skrotning fotograferat i Långshyttan 1956. Foto: Stig Nyberg.

Return to steam engines. Table of content
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to steam engine table of content
  Returtåg till ånglok innehållsförteckning

© Rolf Sten
anglok10.html senast uppdaterad 1 oktober 2000