Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan 

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten

 

Ångloken (Steam engines) 

Totalt kom 11 stycken ånglok att göra tjänst vid BLJ
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow 
Första loket (No.1) (2000-10-01)  Till sjunde loket Sjunde loket (No.7) (2000-10-01)
Till andra loket, "Kloster" Andra loket (No.2) (2000-10-01) Till åttonde loket Åttonde loket (No.8) (2000-10-01)
Till tredje loket, "Stjernsund" Tredje loket (No.3) (2000-10-01) Till nionde loket Nionde loket (No.9) (2000-10-01)
Till fjärde loket, "Långshyttan" Fjärde loket (No.4) (2000-10-01) Till tionde loket Tionde loket (No.10) (2000-10-01)
Till femte loket, "Thor" Femte loket (No.5) (2000-10-01) Till elfte loket Elfte loket (No.11) (2000-10-01)
Till sjätte loket Sjätte loket (No.6) (2000-10-01) Till lokdriften Lokdriften (operation) (1998-05-05) 

 

BLJ lok nummer 1 "Oscar" Det första loket (Engine No. 1) 
Teckning: Jan-Olov Carlsson

Nummer 1 "OSCAR" inköptes för att ersätta hästarna på den gamla kommunikationsleden mellan Born och Engelsfors.
    Loket var tillverkat av Kristinehamns mekaniska verkstad år 1880. Tillverkningsnumret var 26. Det var ett fyrkopplat tanklok (fyra drivande hjul) med axelföljden B1. Med tanklok menas att lokets kolförråd är placerat i en box bakom hytten eller på högra sidan i hytten. Vattenförrådet är i tankar på ömse sidor om ångpannan. Lokets totalvikt var någonstans under 15 ton.
    År 1890 flyttades loket över till BLJ där det, från början, användes som byggnadslok och därefter som ett av de ordinarie loken. Det var i tjänst fram till år 1913 då det överfördes till bruket i Långshyttan. Det avställdes år 1916.
BLJ lok nummer 1 i Långshyttan
BLJ lok nummer 1 "Oscar" framför lokstallet i Långshyttan. Mannen i förarhytten är troligen Erik Mattson. Fotot är troligen taget någon gång runt år 1910

Return to page top

 

BLJ lok nummer 2 "kloster" Det andra loket (Engine No. 2)
Teckning: Jan-Olov Carlsson

Nummer 2 "KLOSTER" tillverkades år 1890 av Nydqvist & Holm i Trollhättan (NOHAB). Tillverkningsnumret var 303. Även detta lok var ett sexkopplat tanklok med axelföljden C. Totalvikten var strax under 15 ton.
Loket levererades år 1890 och dess första tjänstgöring kom att bli på den gamla kommunikationsleden mellan Born och Engelsfors som ersättare för lok 1 vilket gick som byggnadslok på BLJ.
   I december 1891 öppnades BLJ för godstrafik och därmed upphörde trafiken på den gamla kommunikationsleden och loket flyttades över till BLJ. Både lok 1 och 2 tjänstgjorde från början som både linje- och växellok. Loket var i tjänst fram till år 1957 då det avställdes. Det stod några år i Långshyttans lokstall men flyttades senare till mulltimmerhyttan där det än i dag kan beses som museilok.
BLJ lok nummer 2
Lok nummer 2 "Kloster" framför lokstallet i Långshyttan 1959. Foto: Stig Nyberg

Return to page top

 

BLJ lok nummer 3 "Stjernsund" Det tredje loket (Engine No. 3) 
Teckning: Jan-Olov Carlsson

Nummer 3 STJERNSUND" tillverkades år 1891 av Kristinehamns Mekaniska Verkstad. Tillverkningsnumret var 54. Det här loket var också ett sexkopplat tanklok med axelföljden C. Totalvikten var under 15 ton.
    Det levererades år 1891 och dess tjänstgöring kom att, tillsammans med lok 1 och 2, svara för all sorts trafik på BLJ.
   Loket avställdes år 1937 och skrotades strax därefter.

  Vid BLJ:s officiella trafikstart i mars 1893 bestod dragkraften av dessa tre lok. Trafiken var intensiv med upp till fyra dubbelturer sju dagar i veckan. Förutom linjetrafiken skulle även loken sköta växlingen på de olika bruken. Man insåg ganska snart att det behövdes mer dragkraft.
BLJ lok nummer 3
Leveransfoto av BLJ lok nummer 3 "Stjernsund". Foto: Stig Nyberg.

Return to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to BLJ Rolling stock
  Returtåg till BLJ rullande materiel

© Rolf Sten
anglok.html senast uppdaterad 9 oktober 2000