Översikt över godsvagnstyper vid Statens Järnvägar (SJ). Summary of freights cars at SJ 

Back to summary
Retur till översikten

Statens Järnvägars, SJ, godsvagnar 1942 litt Sd. Freight cars at Swedish Railways 1942 class Sd

Backa till denna sidas början. Back to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to SJ freight cars table of content
Retur till historiskt SJ godsvagnars innehållsförteckning
© Rolf Sten
vagnar_42_42..html senast uppdaterad 22 februari 2004