Return to "railcars" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

Rälsbussepoken (The railcar era) 

av Rolf Sten

Ritningar och måttskisser på rälsbussfordon (railcar drawings)
Ritning på boggirälsbussarna med självbärande stålkonstruktion. Smalspårigt, 891 mm, utförande, YBo5p.

Railcar class YBo5p


To page top

Return to "drawings" table of content
Retur till historiskt "ritningar och måttskisser" innehållsförteckning
© Rolf Sten
ralsbussen_ritn_main_ybo5p..html senast uppdaterad 17 november 2003 av Rolf Sten