Return to "railcars" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

Rälsbussepoken (The railcar era) 

av Rolf Sten

Ritningar och måttskisser på rälsbussfordon (railcar drawings)
Ritning på boggisläpvagn avsedd för gods- och posthantering, smalspårigt utförande, UDFo1p.

railcar trailer, narrow gauge class UDFo1p


To page top

Return to "drawings" table of content
Retur till historiskt "ritningar och måttskisser" innehållsförteckning
© Rolf Sten
ralsbussen_ritn_main_udfo1p..html senast uppdaterad 17 november 2003 av Rolf Sten